Prana Festival
/

Våga vara vänlig

Hur skapar vi den vänligaste festivalen i världen?

När du kliver in på festivalområdet. Tänk dig att du befinner dig på en fest med endast vänner, bekanta och deras vänner. Man hälsar, man ler mot varandra, man håller upp dörrar och känner sig trygg att starta ett samtal med vem som helst utan att riskera att bli betraktad som konstig. Murarna och attityderna vi ofta gömmer oss bakom bland främlingar behövs inte här. Vi letar tillfällen och möjligheter att sprida vänlighet och få andra att känna sig välkomna och inkluderade. Är du med på det?

 

Varför vänlighet och medkänsla?

Vi kan tänka oss vänligheten och medkänslan på ena sidan av en skala och illviljan och hatet på den andra. Mer av den ena ger mindre av den andra. Ökar vi vår medkänsla så minskar vår irritation och illvilja. Hur mycket som än tycks skilja oss människor åt så har vi alla en sak gemensamt: den inneboende önskan om välmående och ett gott liv. De vetenskapliga studier som visar medkänslan och vänlighetens vinster blir bara fler och fler.
Vänlighet kan tränas, så varför inte göra ett medvetet val att försöka kultivera hjärtats förmågor?
Argumenten är solklara:

 

För vår egen skull.

Fientlighet och ilska är starkt relaterat till hjärtproblem och skadliga för immunsystemet. De förstör även vår mentala balans, sänker vår intellektuella förmåga och skapar en känsla av otillfredsställelse.

“Bitterhet är som att dricka gift och hoppas att ens fiender skall dö”
Nelson Mandela

För människorna omkring oss skull.

Hur vi mår påverkar andra även om vi inte gör eller säger något för att uttrycka vad vi känner. Känslor smittar.
För att kvalitén på våra sociala relationer är den enskilt viktigaste faktorn förknippad med framgång i livet på alla plan (social, ekonomisk, professionell)

 

För samhällsutvecklingens skull.

Skillnaden mellan ett samhälle baserat på solidaritet och medkänsla och ett där olika grupper ställs mot varandra är stor. Kan vi kultivera känslor av gemenskap och motverka tribalismen i alla dess former (indelningen i vi och dem) minskar motsättningar och tilliten ökar. Det i sin tur leder till mindre transaktionskostnader till följd av misstro och konflikter, pengar som kan användas till samhällsutveckling och att ta hand om dem som är utsatta eller mindre lyckligt lottade än oss själva.

 

Medkänsla är nyckeln till sociala hållbarhet och samhällsutveckling

Vi kan uppleva medkänsla på tre olika sätt.

Att ge – Som utövare av medkänsla

Mer medkänsla inför oss själva snarare än självfördömande kritik ökar chansen att uppnå våra mål, minskar vår stress och ökar även vår förståelse för andra.
Mer medkänsla inför andra gör oss gladare, minskar vår irritation och vår illvilja och ökar vår tolerans.  Utvecklar vi vår förmåga till medkänsla blir det svårt att stå tysta och titta på när vi ser orättvisor, hat och förtryck. Vi känner oss närmare andra människor och bygger tillit.

Att få – Som mottagare av medkänsla

När andra visar oss vänlighet och stöttar oss ökar vår resiliens, vårt engagemang och vår återhämtningsförmåga.

Att se – Som åskådare till medkänsla upplever vi en våg av välbehag.

På något finurligt sätt har evolutionen stärkt de omvårdande och vänliga kvalitéerna hos människan genom att låta belöningssystemen i kroppen aktiveras när vi ser vänlighet, som när andra står upp mot orättvisor, stöttar, förlåter eller ger till sina medmänniskor.

Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength.
Tenzin Gyatso, 14th Dalai Lama

Medkänsla är med andra ord inte bara coolt,
det är det som är grejen med stort G.