Prana Festival
/
Back

Pål Dobrin

När Pål Dobrin satt sin första 10-dagars tysta retreat i Kathmandu för nästan 25-år sedan väcktes en livslång kärlek till tystnaden och introspektionen. Idag efter omfattande studier av olika visdomstraditioner, psykologi och internationell kris- och konflikthantering är han en erfaren meditationslärare och ansvarig för Meditationslärarprogrammet CARE.
Oavsett hur man försöker förstå eller etikettera Påls personliga resa och yrkeskarriär så finns det en tydlig röd tråd som löper genom de olika faserna: strävan att finna sätt att utveckla både sin egen och andra människors medkänsla.
Pål arbetar med att utveckla individer och organisationer utifrån ett perspektiv av ökad medvetenhet där personalens välmående och inre färdigheter kopplas till organisationens övergripande vision och strategi. Nytänkande sätt att hantera stress, öka kreativitet, engagemang och innovationsförmåga – kort sagt, personlig utveckling kopplat till professionell utveckling.

Pål har bl.a utvecklat The CARE-course – Finding Joy at work through CARE (Compassion, Attention, Resilience and Emotion) för Chalmers och programmet FOKUS! för PwC.

Pål även ansvarig och huvudlärare i Sverige för Medveten undervisning, en lärarutbildning med några av världens främsta experter inom Mindfulness och Socialt och Emotionellt Lärande, för verksamma inom skola och ideella föreningar.

Instagram: mediteramera

Hemsida: empaticus.se

Hemsida: meditationslararprogrammet.se


Lördag

17:00 - 18:00 ANDNING- Care - Powerbreath

CARE - Power breath
Samspelet mellan kropp och sinne är ett område vår västerländska kultur har haft relativt dålig insikt i jämfört med österländska visdomstraditioner. Nu letar sig denna typ av kunskaper sig successivt in i nya metoder och forskning. I denna klass kommer du att få dyka djupt in i det förkroppsligade sinnet med hjälp av kontrollerad djupandning. Vi utforskar andningens kraft genom att syresätta kroppen 3-4ggr mer än normalt. Tekniken syftar bland annat till att frigöra och rensa ut blockeringar och lagrade känsloupplevelser i kroppen. Passet hålls med assistans av Peter och Mette från Empaticus, två erfarna experter på frigörande andning.

Söndag

17:00 - 18:00 MEDITATION - Care - meditation

Under denna klass gör vi en resa genom några av de huvudsakliga tekniker som ingår i CARE Meditation. Vi utforskar Fokuserad uppmärksamhet och de fem domänena av medvetenhet - för att landa i hjärtat och upplevelsen av medvetenhet om själva medvetenheten. Från en grov till en allt mer subtil verklighet, en resa inåt, mot djupet av vår sanna natur. Ett djup där kopplingen till alla andra levande varelser blir uppenbar och relationen till oss själva får en ny innebörd. Ett pass med något för både de nyfikna och de lite mer erfarna
.

Lärare