Prana Festival
/
Back

Anton Blomqvist

Anton Blomqvist har ägnat de senaste åren till att utforska andning och dess koppling till hälsa. Efter att ha ätit en medicin för sina hudproblem som kom med olika biverkningar som ledsmärtor och ångest, valde han att ta kontroll över sitt liv. Detta resulterade i en viktnedgång på 60 kilo och han är idag en friskare och hälsosammare version av sig själv. Att ha en bra hälsa bygger på många faktorer, som kost, sömn och träning. Andning är dock vad som kom att utgöra språngbrädan för Antons resa och är anledningen till att han föreläser om ämnet och haft framgångsrika workshops i Sverige, Norge, Litauen Australien och Egypten. Efter att ha studerat andning och isbad hos Wim Hof (The Iceman), har han studerat olika andningsdicipliner, som yoga, buteyko och andning relaterat till fridykning. Resultatet blev Own Your Breathing. Wim Hof Method Instruktör SSI Freediving Level 2


Lördag

10:30 - 12:30 ANDNING/ISBAD - Own Your Breathing

Under den här workshopen kommer du att få en grundläggande förståelse för hur andning påverkar din fysiologi, stress och hur du mår mentalt.

Vad du kommer att lära dig:
Andningsmekanik: Lär dig hur du kan förbättra din yttre andning genom att öppna upp din andningsmuskulatur med olika övningar för en mer funktionell, lugn och rogivande andning.
Andningsfysiologi: Hur påverkar andning vår fysiologi? Ditt andetag påverkar kroppens nivåer av syre och koldioxid, men också saker som blodcirkulation, blodtryck och pH-värde. Hur kan man förbättra kroppens inre andning, det vill säga syresättningen av cellerna? Här gör vi en djupdykning i nervsystemet, eftersom ditt nervsystems tillstånd är likvärdigt med ditt mentala tillstånd. Andning är bland de enklaste sätten att medvetet influera ditt autonoma nervsystem, för att minska vardagsstressen och finna mer ro i din tillvaro.

Kallbad/stressexponering: Efter att ha jobbat på vår andning, så är det dags att knyta ihop säcken genom att testa dina kunskaper med ett kallbad (frivilligt). Kallbad har flera hälsofördelar för kropp och knopp. Här ligger dock fokus på att öva sig på att hantera extern stress, med hjälp av workshopens principer om andning.

Stressexponering är en viktig komponent hos Own Your Breathing. Här används kallbadet, för att visa hur effektivt andning kan användas för nedvarvning i de mest stressfyllda situationer. Detta blir en erfarenhet som kommer stärka ditt självförtroende och kan gynna din förmåga att hantera stress i framtiden!

14:00 - 16:00 ANDNING/ISBAD - Own Your Breathing

Under den här workshopen kommer du att få en grundläggande förståelse för hur andning påverkar din fysiologi, stress och hur du mår mentalt.

Vad du kommer att lära dig:
Andningsmekanik: Lär dig hur du kan förbättra din yttre andning genom att öppna upp din andningsmuskulatur med olika övningar för en mer funktionell, lugn och rogivande andning.
Andningsfysiologi: Hur påverkar andning vår fysiologi? Ditt andetag påverkar kroppens nivåer av syre och koldioxid, men också saker som blodcirkulation, blodtryck och pH-värde. Hur kan man förbättra kroppens inre andning, det vill säga syresättningen av cellerna? Här gör vi en djupdykning i nervsystemet, eftersom ditt nervsystems tillstånd är likvärdigt med ditt mentala tillstånd. Andning är bland de enklaste sätten att medvetet influera ditt autonoma nervsystem, för att minska vardagsstressen och finna mer ro i din tillvaro.

Kallbad/stressexponering: Efter att ha jobbat på vår andning, så är det dags att knyta ihop säcken genom att testa dina kunskaper med ett kallbad (frivilligt). Kallbad har flera hälsofördelar för kropp och knopp. Här ligger dock fokus på att öva sig på att hantera extern stress, med hjälp av workshopens principer om andning.

Stressexponering är en viktig komponent hos Own Your Breathing. Här används kallbadet, för att visa hur effektivt andning kan användas för nedvarvning i de mest stressfyllda situationer. Detta blir en erfarenhet som kommer stärka ditt självförtroende och kan gynna din förmåga att hantera stress i framtiden!

Söndag

10:30 - 12:30 ANDNING/ISBAD - Own Your Breathing

Under den här workshopen kommer du att få en grundläggande förståelse för hur andning påverkar din fysiologi, stress och hur du mår mentalt.

Vad du kommer att lära dig:
Andningsmekanik: Lär dig hur du kan förbättra din yttre andning genom att öppna upp din andningsmuskulatur med olika övningar för en mer funktionell, lugn och rogivande andning.
Andningsfysiologi: Hur påverkar andning vår fysiologi? Ditt andetag påverkar kroppens nivåer av syre och koldioxid, men också saker som blodcirkulation, blodtryck och pH-värde. Hur kan man förbättra kroppens inre andning, det vill säga syresättningen av cellerna? Här gör vi en djupdykning i nervsystemet, eftersom ditt nervsystems tillstånd är likvärdigt med ditt mentala tillstånd. Andning är bland de enklaste sätten att medvetet influera ditt autonoma nervsystem, för att minska vardagsstressen och finna mer ro i din tillvaro.

Kallbad/stressexponering: Efter att ha jobbat på vår andning, så är det dags att knyta ihop säcken genom att testa dina kunskaper med ett kallbad (frivilligt). Kallbad har flera hälsofördelar för kropp och knopp. Här ligger dock fokus på att öva sig på att hantera extern stress, med hjälp av workshopens principer om andning.

Stressexponering är en viktig komponent hos Own Your Breathing. Här används kallbadet, för att visa hur effektivt andning kan användas för nedvarvning i de mest stressfyllda situationer. Detta blir en erfarenhet som kommer stärka ditt självförtroende och kan gynna din förmåga att hantera stress i framtiden!

14:00 - 16:00 ANDNING/ISBAD - Own Your Breathing

Under den här workshopen kommer du att få en grundläggande förståelse för hur andning påverkar din fysiologi, stress och hur du mår mentalt.

Vad du kommer att lära dig:
Andningsmekanik: Lär dig hur du kan förbättra din yttre andning genom att öppna upp din andningsmuskulatur med olika övningar för en mer funktionell, lugn och rogivande andning.
Andningsfysiologi: Hur påverkar andning vår fysiologi? Ditt andetag påverkar kroppens nivåer av syre och koldioxid, men också saker som blodcirkulation, blodtryck och pH-värde. Hur kan man förbättra kroppens inre andning, det vill säga syresättningen av cellerna? Här gör vi en djupdykning i nervsystemet, eftersom ditt nervsystems tillstånd är likvärdigt med ditt mentala tillstånd. Andning är bland de enklaste sätten att medvetet influera ditt autonoma nervsystem, för att minska vardagsstressen och finna mer ro i din tillvaro.

Kallbad/stressexponering: Efter att ha jobbat på vår andning, så är det dags att knyta ihop säcken genom att testa dina kunskaper med ett kallbad (frivilligt). Kallbad har flera hälsofördelar för kropp och knopp. Här ligger dock fokus på att öva sig på att hantera extern stress, med hjälp av workshopens principer om andning.

Stressexponering är en viktig komponent hos Own Your Breathing. Här används kallbadet, för att visa hur effektivt andning kan användas för nedvarvning i de mest stressfyllda situationer. Detta blir en erfarenhet som kommer stärka ditt självförtroende och kan gynna din förmåga att hantera stress i framtiden!

Lärare