Prana Festival
/
Buy tickets
Back

Pål Dobrin

Pål Dobrin’s pågående livsresa är minst sagt okonventionell på både de personliga och professionella planen. Biståndsarbete, Mode, Känslofärdigheter, Internationell Kris- och Konflikthantering, Psykologi, Mobil- och VR-applikationsutveckling, livslångt eget lärande och undervisning av andra i kunskaperna från olika kontemplativa visdomstraditioner med inriktningar som Shamata, Vipassana och Hjärtats förmågor.

Oavsett hur man försöker förstå eller etikettera Påls personliga resa och yrkeskarriär så finns det en tydlig röd tråd som löper genom de olika faserna: strävan att finna sätt att utveckla både sin egen och andra människors medkänsla. Det är denna strävan som har lett till vad Empaticus.com är idag; en plattform för organisationsutveckling och social hållbarhet, där personalens välmående och samverkan kopplas till organisationens övergripande vision och strategi. Nytänkande sätt att hantera stress, öka kreativitet, engagemang och innovationsförmåga – kort sagt, personlig utveckling kopplat till professionell utveckling. Pål har bl.a utvecklat Project C.A.R.E för Chalmers – Finding Joy at work through CARE samt FOKUS! ett program för ökat fokus på jobbet för PwC. Pål är även ansvarig och huvudlärare i Sverige för Medveten undervisning, en lärarutbildning med några av världens främsta experter inom Mindfulness och Socialt och Emotionellt Lärande, för verksamma inom skola och ideella föreningar.

Instagram: mediteramera
Instagram: empaticus
Hemsida: www.empaticus.se


Saturday

17:00 - 18.00 BREATHING- Care - Powerbreath

CARE - Power breath
Samspelet mellan kropp och sinne är ett område vår västerländska kultur har haft relativt dålig insikt i jämfört med österländska visdomstraditioner. Nu letar sig denna typ av kunskaper sig successivt in i nya metoder och forskning. I denna klass kommer du att få dyka djupt in i det förkroppsligade sinnet med hjälp av kontrollerad djupandning. Vi utforskar andningens kraft genom att syresätta kroppen 3-4ggr mer än normalt. Tekniken syftar bland annat till att frigöra och rensa ut blockeringar och lagrade känsloupplevelser i kroppen. Passet hålls med assistans av Peter och Mette från Empaticus, två erfarna experter på frigörande andning.

Sunday

17:00 - 18:00 MEDITATION - Care - meditation

Under denna klass gör vi en resa genom några av de huvudsakliga tekniker som ingår i CARE Meditation. Vi utforskar Fokuserad uppmärksamhet och de fem domänena av medvetenhet - för att landa i hjärtat och upplevelsen av medvetenhet om själva medvetenheten. Från en grov till en allt mer subtil verklighet, en resa inåt, mot djupet av vår sanna natur. Ett djup där kopplingen till alla andra levande varelser blir uppenbar och relationen till oss själva får en ny innebörd. Ett pass med något för både de nyfikna och de lite mer erfarna

Teachers