Prana Festival
/
Back

Pål Dobrin

När Pål Dobrin satt sin första 10-dagars tysta retreat i Kathmandu för nästan 25-år sedan väcktes en livslång kärlek till tystnaden och introspektionen. Idag efter omfattande studier av olika visdomstraditioner, psykologi och internationell kris- och konflikthantering är han en erfaren meditationslärare och ansvarig för Meditationslärarprogrammet CARE.
Oavsett hur man försöker förstå eller etikettera Påls personliga resa och yrkeskarriär så finns det en tydlig röd tråd som löper genom de olika faserna: strävan att finna sätt att utveckla både sin egen och andra människors medkänsla.
Pål arbetar med att utveckla individer och organisationer utifrån ett perspektiv av ökad medvetenhet där personalens välmående och inre färdigheter kopplas till organisationens övergripande vision och strategi. Nytänkande sätt att hantera stress, öka kreativitet, engagemang och innovationsförmåga – kort sagt, personlig utveckling kopplat till professionell utveckling.

Pål har bl.a utvecklat The CARE-course – Finding Joy at work through CARE (Compassion, Attention, Resilience and Emotion) för Chalmers och programmet FOKUS! för PwC.

Pål även ansvarig och huvudlärare i Sverige för Medveten undervisning, en lärarutbildning med några av världens främsta experter inom Mindfulness och Socialt och Emotionellt Lärande, för verksamma inom skola och ideella föreningar.

Instagram: mediteramera

Hemsida: empaticus.se

Hemsida: meditationslararprogrammet.se


Lördag

14.00 - 15.00 MEDITATION - CARE - Medvetenhetsmeditation

Sex domäner av medvetenhet

Vad är skillnaden mellan uppmärksamhet och medvetenhet? Under denna meditation leds deltagarna på en resa genom våra sinnen, genom olika kvalitéer på uppmärksamheten och fem domäner av medvetenhet - för att landa i upplevelsen av medvetenhet om själva medvetenheten. Från en grov till en allt mer subtil verklighet, en resa inåt, mot djupet av vår sanna natur. Pål ger dig en introduktion till utforskande av sinnet följt av en guidad meditation. Ett pass som passar både för de nyfikna och de lite mer erfarna.

Söndag

15.30 - 16.40 MEDITATION - CARE - Stillhetsmeditation

Tekniker för att lugna sinnet

Perioder av ältande tankar och oro inför framtiden som skapar till stress, ångest och utmanande känslor är en beskrivning som de flesta av oss känner igen oss i. Upplevelsen av att vara fast i berättelsen om vårt liv, den skoningslösa inre dialog som aldrig tycks ta slut. Detta ställs på sin spets i det moderna samhället med alla dess distraktioner och de till synes ouppnåeliga ideal vi ofrivilligt jämför oss med. Vilka olika tekniker och tillvägagångssätt finns för att stilla sinnet och relatera till oss själva på ett mer stöttande och kärleksfullt sätt? Det utforskar vi i denna kombinerade föreläsning och guidade meditation.
.

Lärare