Prana Festival
/
Köp biljetter
Folkvalda kvinnor i Indien

Hungerprojektet

Hungerprojektet är en global, ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande och hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå, med kvinnor i fokus. Detta har Prana Festival tagit till uppgift att stötta.

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala ställning som män. Diskriminerar ett samhälle hälften av medborgarna är hälften av samhällets kunskap, engagemang och kreativitet outnyttjad. Kvinnors låga status påverkar en rad områden negativt, till exempel fler tidiga äktenskap, ökat våld mot kvinnor, högre barnadödlighet och högre mödradödlighet.

Hungerprojektet utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor. Dels för att kvinnor har rätt att fatta beslut i frågor som påverkar deras liv och utveckling. Dels för, som studier visar, att kvinnor som får mer makt strävar efter att lyfta andra ur fattigdom, eftersom de ofta bär ansvaret för familjen. Det är alltså väldigt effektivt att investera i kvinnors ledarskap eftersom det ger goda resultat på många områden i samhället. År 2016 deltog över 52 000 kvinnor i Hungerprojektets ledarskapsutbildningar.

Indien är ett av de länder i världen med högst andel undernärda barn. I vissa landsbygdsområden är även andelen fattiga bland de högsta i världen. Framtiden för den indiska landsbygden handlar om att övervinna utmaningarna inom hälsa, utbildning, befolkning och miljö. I dessa områden har kvinnor oftast har det största ansvaret. Hungerprojektet har arbetat i Indien sedan 1984. Investeringarna används för att stärka kvinnor och uppmuntra dem till att engagera sig i de lokala byråden. Många kvinnliga politiker får utstå hot och våld från både sin egen familj och andra bybor, som anser att kvinnor inte kan eller ska engagera sig politiskt. Hungerprojektet stöttar med utbildningar i ledarskap och jämställdhetsfrågor under kvinnornas 5-åriga mandatperiod.

Rasmita Behera bor i Kaimati, en by i Odisha i östra Indien. Odisha är en av Indiens fattigaste delstater där diskrimineringen mot kvinnor är ett omfattande problem. Det har inte hindrat Rasmita. För fem år sedan blev hon vald till vice ordförande i byrådet och deltog i Hungerprojektets ledarskapsutbildningar för att stärka folkvalda kvinnor. Som folkvald har hon bland annat lyckats ökat den ersättning som änkor och ensamstående kvinnor har rätt att få som kompensation för inkomstbortfall.

Rajwanti Singh valdes in som första kvinna i sitt lokala byråd i Indien. När hon valdes in i panchayat kom hon i kontakt med Hungerprojektet och deltog i det femåriga utbildningsprogrammet.
– Min utveckling som kvinna och som ledare gick väldigt snabbt. Jag blev mer aktiv, och
började tro mer på mig själv. Jag började förstå att jag var lika mycket värd som alla andra,
säger Rajwanti Singh.

Hemsidahungerprojektet.se
Kvinnors ledarskapHungerprojektet kvinnors ledarskap
IndienHungerprojektet i Indien
Stöd HungerprojektetHungerprojektet
Film om Rajwanti SinghRajwanti Singh

There is no force more powerful than a women determined to rise.