Prana Festival
/
Back

Pål Dobrin

Pål Dobrin’s pågående livsresa är minst sagt okonventionell på både de personliga och professionella planen. Biståndsarbete, Mode, Känslofärdigheter, Internationell Kris- och Konflikthantering, Psykologi, Mobil- och VR-applikationsutveckling, livslångt eget lärande och undervisning av andra i kunskaperna från olika kontemplativa visdomstraditioner med inriktningar som Shamata, Vipassana och Hjärtats förmågor.

Oavsett hur man försöker förstå eller etikettera Påls personliga resa och yrkeskarriär så finns det en tydlig röd tråd som löper genom de olika faserna: strävan att finna sätt att utveckla både sin egen och andra människors medkänsla. Det är denna strävan som har lett till vad Empaticus.com är idag; en plattform för organisationsutveckling och social hållbarhet, där personalens välmående och samverkan kopplas till organisationens övergripande vision och strategi. Nytänkande sätt att hantera stress, öka kreativitet, engagemang och innovationsförmåga – kort sagt, personlig utveckling kopplat till professionell utveckling. Pål har bl.a utvecklat Project C.A.R.E för Chalmers – Finding Joy at work through CARE samt FOKUS! ett program för ökat fokus på jobbet för PwC. Pål är även ansvarig och huvudlärare i Sverige för Medveten undervisning, en lärarutbildning med några av världens främsta experter inom Mindfulness och Socialt och Emotionellt Lärande, för verksamma inom skola och ideella föreningar.

Instagram: mediteramera
Instagram: empaticus
Hemsida: www.empaticus.se


Saturday

14.00 - 15.00 MEDITATION - CARE - Medvetenhetsmeditation

Sex domäner av medvetenhet

Vad är skillnaden mellan uppmärksamhet och medvetenhet? Under denna meditation leds deltagarna på en resa genom våra sinnen, genom olika kvalitéer på uppmärksamheten och fem domäner av medvetenhet - för att landa i upplevelsen av medvetenhet om själva medvetenheten. Från en grov till en allt mer subtil verklighet, en resa inåt, mot djupet av vår sanna natur. Pål ger dig en introduktion till utforskande av sinnet följt av en guidad meditation. Ett pass som passar både för de nyfikna och de lite mer erfarna.

Sunday

15.30 - 16.40 MEDITATION - CARE - Stillhetsmeditation

Tekniker för att lugna sinnet

Perioder av ältande tankar och oro inför framtiden som skapar till stress, ångest och utmanande känslor är en beskrivning som de flesta av oss känner igen oss i. Upplevelsen av att vara fast i berättelsen om vårt liv, den skoningslösa inre dialog som aldrig tycks ta slut. Detta ställs på sin spets i det moderna samhället med alla dess distraktioner och de till synes ouppnåeliga ideal vi ofrivilligt jämför oss med. Vilka olika tekniker och tillvägagångssätt finns för att stilla sinnet och relatera till oss själva på ett mer stöttande och kärleksfullt sätt? Det utforskar vi i denna kombinerade föreläsning och guidade meditation

Teachers