Prana Festival
/
Back

Gabriela Jones

Gabriela är leg.psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi som har som främsta mål att skapa långsiktig hållbarhet i arbets- och privatliv genom att medvetandegöra vår inneboende kraft till samarbete via psykologisk trygghet. Gabriela kom tidigt i kontakt med öst-asiatiska kontemplativa inriktningar via sina studier i Religionshistoria med inriktning mot buddism och hinduism. Hon kom att bo och studera i Indien och intresset för meditation etablerade ett nyfiket och sen dess ett levande förhållande till hur buddhism och psykologi kan upplevas i kroppen. Idag arbetar hon som både klinisk psykolog som specialiserat sig på Compassionfokuserad terapi och som organisationspsykolog med inriktning att hjälpa organisationer att införliva mindfulness på arbetsplatser. Gabriela sitter idag i styrelsen för Compassion Mind Sverige, en systerorganisation till Compassion Mind Foundation UK

Hemsida: gabrielajones.se

Facebook: Psykologbyrån Jones


Lördag

10.30 - 11.30 FÖRELÄSNING - Compassion som en väg att skapa social hållbarhet - Buddha den första psykologen

Välkommen till en mediationsklass för dig som är nybörjare eller vill påminna dig om grundläggande tekniker och som är nyfiken på teorin bakom en växande terapeutisk rörelse med fokus på Compassion för ett ökat välbefinnande. I Compassionfokuserad terapi definieras Compassion som "En lyhördhet för ditt eget och andras lidande och en djup intention att lindra detta lidande". I denna klass får vi både pröva övningar och ta del av tekniker som används inom Compassionfokuserad terapi för att lugna kroppens nervsystem och därmed få större tillgång till vår fulla potential att agera i enlighet med våra innersta önskningar och behov att uppleva mer trygghet i våra liv.

Teachers