Prana Festival
/
Köp biljetter
hemsidah0gerspalt5

Conscious Conference

Social hållbarhet på Prana festival

Conscious conference på Prana är öppna samtal inom områden som är centrala för social hållbarhet och positiv samhällsutveckling. Syftet är att inspirera och motivera till mer civilkurage, mer medkänsla och ökad tolerans – till höjda nivåer av medvetenhet helt enkelt.

Bakgrund

Prana festival startade ursprungligen som en musik- och yogafestival arrangerad av David Eneroth och Andreas Hector vilka även står bakom Skandinaviens största yogaevents Yogagames. Två omgångar av Prana festival har tidigare genomförts på Trädgårdsföreningen i Göteborg.

Från Yoga till Hälsa och Träning

Efter 2017 års Pranafestival kontaktade Göteborg&Co arrangörerna och frågade om de kunde täcka behovet av en festival  inriktad på Hälsa & Träning i Göteborg. 

En festival med fokus på mänskliga möten och samhällelig utveckling

Eftersom arrangörernas affärsidé går ut på att de säljer biljetter till klasserna sker mycket av interaktionen i slutna rum där kunskaper och instruktioner förmedlas från lärare till deltagare. Vi på Empaticus har fått arrangörernas välsignelse att arrangera öppna samtal i det allmänna utrymmet. Genom denna och andra aktiviteter i det allmänna utrymmet hoppas vi ge eventet en ännu tydligare profil av inkluderande värderingar. Det bidrar förhoppningsvis också till att skapa den trygghet som behövs för att besökarna skall kunna minska på försvaren och interagera med andra på festivalen.

Lyckas vi inkludera de viktiga samtalen och sprida den varma atmosfären som kännetecknat tidigare yogaevents till en större festival med en så pass brokig skara aktörer inom hälsa och träning, ja då finns det gott om hopp om att påverka vidare ut i samhället. Tiden att göra det är nu, i samband med att Prana festival utvidgas och blir lite större.

Vad är Conscious conference?

Conscious conference handlar om de viktiga samtalen, det handlar om mänskliga möten och ytterst om samhällsutveckling baserad på ökad medvetenhet. De där viktiga samtalen som kanske inte har så många platser att utspela sig på får utrymme genom Conscious conference.

I mitten av all aktivitet.

Dessa öppna samtal mitt i festivaltrafiken inkluderar en panel av experter. Panelen består av framstående forskare, representanter från civilsamhället, statliga organisationer och företag med den gemensamma nämnaren att de har mycket välvilja och starkt samhällsengagemang. På Conscious conference försöker vi involvera besökarna och utforskar möjligheterna till en gemensam grund för synen på mänsklig och samhällelig utveckling baserad på universella attribut som medkänsla, visdom och medvetenhet.

Ett urval av 2018 års paneldeltagare
– Peter Grönberg (Volvo)
– Annika Strandhäll (Socialminister)
– Agneta Wallenstam (Pastor)
– Julia Norinder (Sida)

Varför?

Arrangörerna av Prana festival och Yogagames har lyckats med något som är av enorm betydelse för människors välmående. De har lyckats skapa tillställningar som genomsyras av en vänlighet och öppenhet som möjliggör mänskliga möten. Detta till stor del till följd av deras varma personligheter men sannolikt även de positiva värderingar som ligger i Yogan t.ex icke-våld och Enhet.

I syfte att få dessa universella värderingar och förhållningssätt att sprida sig ut i samhället börjar vi med utmaningen att få med den utökade festivalmålgruppen på tåget. Kan vi bryta isen mellan besökarna och skapa en atmosfär som präglas av trygghet, öppenhet och vänlighet på Prana festival 2019 – hälsa och träning?